Blacksod Bay

Assisted Emigration Sailings

In 1883 and 1884 eleven ships embarked on fifteen voyages bringing over 3300 Irish emigrants from North West Mayo to a new life in the US and Canada.

S.S. Austrian
May 25, 1883, Dest. Boston

S.S. Buenos Ayrean
June 9, 1883, Dest. Quebec

S.S. Canadian
May 19, 1883, Dest. Quebec
April 13, 1884, Dest. Boston
April 13, 1883, Dest. Boston

S.S. Corean
May 10, 1884, Dest. Quebec

S.S. Grecian
June 2, 1883, Dest. Quebec

S.S. Manitoban
May 7, 1883, Dest. Quebec

S.S. Nestorian
March 30, 1883, Dest. Boston

S.S. Phoenician
May 2, 1884, Dest. Boston
April 27, 1883, Dest. Boston

S.S. Prussian
May 30, 1884, Dest. Boston
May 11, 1883, Dest. Boston

S.S. Scandinavian
April 22, 1883, Dest. Quebec

S.S. Waldensian
June 22, 1883, Dest. Boston

Eisimirce Chuidithe ó Chuan an Fhóid Duibh de na 1880í.

Tá an suíomh seo i gcuimhne na ndaoine ó Iarthuaisceart Mhaigh Eo a d’imigh ar eisimircigh go Ceanada agus na Stáit Aontaithe sna blianta 1883-1884 le cúnamh ó "an Ciste Tuke".

Ainmníodh "an Ciste Tuke" i gcuimhne James Hack Tuke, ball de Chumann na gCarad a chaith breis is 60 bliain ag obair chun deireadh a chur leis an ngorta agus díothacht in Iarthar na hÉireann

D’fhág teaghlaigh ar fad na cladaí, le breis is 3,300 duine ó Iarthuaisceart Mhaigh Eo ag dul ar eisimircigh chuig Bostún agus Québec ar long na "Allan Line" ó Chuan an Fhóid Duibh.

Blacksod Bay Assisted Emigration of 1800’s

This website is dedicated to the memory of the people of North West Mayo who emigrated to Canada and the United States in the years 1883-84 assisted by “The Tuke Fund”.

“The Tuke Fund” was named after James Hack Tuke, a Quaker who spent over 60 years of his life striving to eradicate poverty and deprivation in the West of Ireland.

Entire families left their homes, with over 3,300 people from of North West Mayo emigrating to Boston and Québec from Blacksod Bay on ships of the “Allan Line”.

Gáirdín Cuimhneacháin

Tá gairdín cuimhneacháin cruthaithe i bhFód Dhubh ag Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile Eachléim i 2013 ag comóradh 130 bhliain an chéad seoladh. Liostaíonn lár phíosa an, an dealbh báid eibhir ainmneacha na ndaoine a chuaigh ar na longa. Tá an bád ag faire amach i dtreo turas na heisimircigh trasna an Atlantaigh. Tá an bád roinnte i gcúig chuid déag, gach ceann ag léiriú báid a sheoladh ó Chuan an Fhóid Duibh.

Memorial Garden

A memorial garden has been created in Blacksod by Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile Eachléim in 2013 marking the 130th anniversary of the first sailing. The orientation of the boat is due west indicating the direction of the emigrants’ journey across the Atlantic. The side of the boat is divided into fifteen sections, each representing a ship that left Blacksod Bay. The width of each section relates to the number of passengers who left on each ship and their names are displayed. The sections are separated by spaces of varying sizes representing a timeline of their departures.

Mission Statement

The famine of 1879 – 1880 is sometimes described as the last major Irish famine. In contrast with earlier subsistence crises, effective intervention, including assisted emigration, meant there was little excess mortality, even in badly affected areas such as County Mayo. The Mission of the Blacksod Bay Emigration database is to digitalize and make available the stories of the people of Belmullet and Achill and the descendants of those who emigrated under the assisted emigration schemes initiated by the philanthropist, James Hack Tuke, between 1883 and 1884 when 3,350 people had their passage paid to North America. It aims to document the people who left, where they came from and what happened to them in the United States and Canada; while at the same time demonstrating the impact which the exodus had on those who remained in Mayo. It is hoped that the database will help the descendants of the emigrants in North America to engage with their relations and the community in the west of Ireland, and that their shared experiences will re-establish a bond between the Belmullet and Achill areas and those areas in the United States and Canada where the emigrants settled. This is the start of a process which will strengthen the connection between the descendants of the emigrants and the home place of their ancestors.

Déantar cur síos ar ghorta 1879-1880 mar an gorta mór deireanach. I gcomparáid le gortaí roimhe sin, de bharr idirghabháil éifeachtach, eisimirce chuidithe ina measc, ba bheag duine a bhásaigh dá bharr, fiú in áiteanna a bhí buailte go dona ag an ngorta i gcontae Mhaigh Eo. Is é an aidhm atá ag tionscadal Eisimirce Chuan an Fhóid Duibh go mbeadh fáil ar scéalta dhaoine ó Iorras, ó Acaill agus ó Bhaile Uí Fhaicháin Iarthar agus sliocht na ndaoine a chuaigh go Meiriceá faoi na scéimeanna eisimirce chuidithe a chuir an daonchara James Hack Tuke ar bun idir 1883 agus 1884 nuair a íocadh an bealach do 3,350 duine go Meiriceá Thuaidh. Tá sé mar aidhm ag an tionscadal na daoine a d’imigh ón áit a chlárú, chomh maith leis an áit arbh as dóibh agus ar tharla dóibh sna Stáit Aontaithe agus i gCeanada; agus ag an am céanna an tionchar a bhí ag an mbánú orthusan a d’fhan i Maigh Eo a léiriú. Táthar ag súil go mbeidh an bunachar ina chabhair do shliocht na n-eisimirceach i Meiriceá Thuaidh le teagmháil a dhéanamh lena ngaolta agus leis an bpobal in iarthar na hÉireann agus de bharr an stair atá i gcoitinn acu, go gcruthófar nasc as an nua idir Béal an Mhuirthead agus Acaill agus na háiteanna sin sna Stáit Aontaithe agus i gCeanada ar chuir na heisimircigh fúthu. Cuirfear tús le próiseas a neartóidh an ceangal idir sliocht na n-eisimirceach agus áit dhúchais a sinsear. D’fhág na daoine in éineacht mar phobal, a bhféiniúlacht féin acu agus tá comóradh á dhéanamh orthu anois ar an mbealach seo.